Komanda İdarəçiliyi

147 Komanda İdarəetmə Qaydaları

Bir fikir

Bütün problemləri özünüz həll etmək əvəzinə problemləri həll etməyi bacaran bir qrup yetişdirin!

Dörd prinsip

1) İşçinin metodu problemi həll edə bilər, axmaq bir üsul olsa belə, müdaxilə etməyin!
2) Problemə görə məsuliyyət görməyin, işçiləri hansı metodun daha təsirli olduğu barədə daha çox danışmağa təşviq edin!
3) Bir üsul uğursuz olarsa, işçiləri başqa üsullar tapmağa yönəldin!
4) Effektiv bir üsul tapın, sonra tabeçiliyinizə öyrədin; tabeliyində olanların yaxşı üsulları var, öyrənməyi unutmayın!

Yeddi addım

1) Rahat bir iş mühiti yaradın ki, işçilərin problemləri həll etmək üçün daha yaxşı həvəsi və yaradıcılığı olsun.
2) İşçilərin duyğularını tənzimləyin ki, işçilər problemlərə müsbət tərəfdən baxsınlar və ağlabatan həllər tapsınlar.
3) İşçilərə məqsədləri aydın və təsirli etmək üçün məqsədləri hərəkətlərə bölməkdə kömək edin.
4) İşçilərin problemlərini həll etmələrinə və məqsədlərinə çatmalarına kömək etmək üçün resurslarınızı istifadə edin.
5) Bir işçinin davranışını tərifləyin, ümumi tərif deyil.
6) İşçilərin işin gedişatını özünü qiymətləndirməsinə icazə verin ki, işçilər qalan işləri başa çatdırmaq üçün bir yol tapsınlar.
7) İşçiləri "səbirlə gözləməyə" yönəldin, "niyə" deyə az soruşun və daha çox "nə edirsiniz" soruşun